SHEEP GESTATING 14%

Potpuna smeša za sjagnjene ovce

Potpuna smeša za sjagnjne ovce i dviske.

Uputstvo za upotrebu: Ova smeša se koristi za ishranu sjagnjenih ovaca. Daje se obročno, oko 200-500gr dnevno po ovci, zavisno od perioda. Uz smešu obavezan dodatak kvalitetnih kabastih hraniva ( seno , ispaša, silaža i sl.) Obavezno obezbeđenje dovoljno čiste i sveže vode za piće.