Na raspolaganju našim proizvođačima u Štitaru, nalazi se silos od 900 tona i usipni koš od 120 t/h. Vaga od 60 tona i magacinski prostor 260 m2.

Skladišni centar - Magacinski prostor

ŠTITAR

Adresa: Braće Trifunović bb, 15354, Štitar
Telefon: 063 / 541 201