U godini jubileja, otišli smo korak dalje u poslovanju. Pod okriljem „Mlina Kovačević“ počela je sa radom mreža poljoprivrednih apoteka u Lipolistu, Petlovači, Ribarima, Štitaru i Dublju.
U našim maloprodajnim objektima za gotovinu ili na odloženo poljoprivredni proizvođači mogu da nabave sve što im je u toku godine potrebno da zaseju, poprskaju, nađubre njihove ratarske i voćarske kulture.
„ Od setve do žetve“, sve na jednom mestu u našim agrodiskontima.
Za odmornog i produktivnog domaćina,
Mlin Kovačević!
Jer, jedni bez drugih ne možemo!