Kapaciteti i partneri

Iza nas su decenije poslovnog iskustva. Svakog dana jačamo stare i širimo nove poslovne veze. Ugledajući se na lojalnost, vrednoću i poštenje prethodnika, malo porodično preduzeće smo pretvorili u preduzeće sa 40 zaposlenih i 15 putničkih i teretnih vozila. Ponosni smo na saradnju sa porodičnim firmama za proizvodnju stočne hrane , holandskim DE Heus-om i Hranom Produkt iz Salaša Noćajskog. Našim poslovnim saradnicima je na raspolaganju mlin u Lipolistu gde je i sedište firme, pet skladišnih centara smeštajnog kapaciteta 18.000 tona, četiri magacinska prostora ukupne površine 2.500 kvadrata i sušara u Petlovači kapaciteta 250 tona/24 sata.
U godini jubileja, novinu u poslovanju predstavljaju maloprodaje u Lipolistu, Petlovači, Ribarima, Štitaru i Dublju. Osmišljene po konceptu poljoprivrednih apoteka ili agrodiskonta, realizovane su sa idejom da bez odmornog i zadovoljnog domaćina nema ni proizvodnje. Kako bismo našim proizvođačima uštedeli svaki minut vremena, obezbedili smi im sve „od setve do žetve“ na jednom mestu.

Hrabrost, trajnost, poštovanje, poverenje

Trajnost utemeljena u hrabrosti
Hrabrost je trebala našem pradedi Čedomiru da uprkos tadašnjim društvenim strujanjima, 1960. godine, osnuje u Lipolistu sopstveno preduzeće. Zdrav odnos prema poslu generacija koje su dolazile obezbedio je trajnost. Od skromnih početaka, tokom šest decenija, unaprđenjem otkupnih, prodajnih i prerađivačkih kapaciteta „Mlin Kovačević“ je rastao i postao brend u otkupu i skladištenju žitarica Pocerine i Mačve.
Prepoznatljivi smo po otkupu uljane repice, pšenice, suncokreta, soje i kukuruza. Uporedo sa otkupom bavimo se proizvodnjom mlinskih proizvoda, skladištenjem robe, prometom repromaterijala, uslužnim sušenjem žitarica, maloprodajom, veleprodaom i kooperacijom.
U nas veruje 6.000 poljoprivrednih gazdinstava.
Poslovanje zasnivamo na poverenju. Uverenje da vredan rad, požrtvovanost i predanost donose rezultate davalo nam je snagu da iz svake teškoće izađemo veći i jači. Sa druge strane, profesionalnost u poslu i prijateljski savez sa proizvođačima oduvek su nam bili u vrhu prioriteta. Taj savez ne bi postojao bez poverenja zasnovanog na međusobnom poštovanju i istom sistemu vrednosti. Poverenje svedoče porodice sa kojim sarađujemo decenijama, dok naše poštovanje njihovog rada počiva prvenstveno na visokom vrednovanju robe koju nam predaju.

Jer zajedno sa vama na temeljima tradicije gradimo gazdinstvo budućnosti.

Mlin Kovačević