PRODAJNI ASORTIMAN

image
Za gotovinu ili na odloženo kupite sve što vam je u toku godine potrebno da zasejete , poprskate, nađubrite.
Predajte nam vašu robu, a od nas u vrednosti iste uzmite bilo šta iz našeg bogatog asortimana semenske robe, mineralnih đubriva, sredstava za zaštitu bilja, stočna hrana.
Otvorite kod nas lični račun preko kojeg ćete uzimati sve što vam treba od proizvoda iz naših maloprodajnih objekata ili merkantile.

SEMENSKA ROBA

– Semenska pšenica
– Semenska soja
– Hibridi kukuruza
– Hibridi suncokreta
– Hibridi uljana repica

SEMENSKA ROBA

– Semenska pšenica
– Semenska soja
– Hibridi kukuruza
– Hibridi suncokreta
– Hibridi uljana repica

MINERALNA DJUBRIVA

– NPK
– KAN
– AN
– UREA
– MAP

MINERALNA DJUBRIVA

– NPK
– KAN
– AN
– UREA
– MAP

ZAŠTITA BILJA

– Pesticidi

ZAŠTITA BILJA

– Pesticidi

STOČNA HRANA

– Premiksi
– Potpune smeše
– Dopunske smeše
– Sojina sačma
– Suncokretova sačma

STOČNA HRANA

– Premiksi
– Potpune smeše
– Dopunske smeše
– Sojina sačma
– Suncokretova sačma