Poštovanje prema našim dobavljačima najbolje pokazujemo poštujući vrednost njihove robe. Za svoj proizvod kod nas dobijaju najbolju cenu, uvek mogu da računaju na siguran transport robe, brz istovar, tačnu analizu, ali i domaćinsku atmosferu kakvu zaslužuju.
Koliko jedni drugima vredimo najbolje govori podatak da među partnerima sa polja imamo porodice sa kojima sarađujemo decenijama.

SAŠA SRDANOVIĆ