Naš skladišni centar u Petlovači opremljen je vagom od 60 tona i usipnim košem kapaciteta 120 t/h. Silos je predviđen za skladištenje 6.000 tona robe, a magacinski prostor obuhvata površinu od 150 m2.

Skladišni centar - Magacinski prostor

PETLOVAČA

Adresa: Proleterska bb, Petlovača
Telefon: 062 / 80 11 927