PRIMA BLUE 15%

Potpuna smeša za krave muzare

Potpuna smeša za krave muzare, od 15l do 20l na dan.

Uputstvo za upotrebu: Ova smeša se koristi za ishranu krava muzara sa proizvodnjom od 15-20l mleka na dan. Smeša se daje obročno, zavisno od količine mleka, obavezno obezbeđenje dovoljno čiste i sveže vode za piće.