PROFESIONAL SUPER 17%

Potpuna smeša za krave muzare.

Potpuna smeša za krave muzare, preko 30l mleka na dan.

Uputstvo za upotrebu: Ova smeša se koristi za ishranu krava muzara sa proizvodnjom preko 30l mleka dnevno. Smeša se daje obročno kao deo PMR ili TMR, zavisno od količine mleka, uz obavezna kabasti deo obroka i obezbeđenje dovoljno čiste i sveže vode za piće.