KN-I

Za ishanu nosilja jaja za konzum I, od 18 do 52 nedelje

Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum I

Uputstvo za upotrebu: Ova smeša se koristi za ishranu koka nosilja jaja za konzum u eksploataciji od 18 do 52 nedelje starosti. Smeša se daje po volji uz obavezno obezbeđivanje dovoljno čiste i sveže vode za piće.