SUPER S-FORTE

Proteinska vitaminsko mineralna predsmeša za svinje u tovu (DH)

Proteinska vitaminska mineralna predsmeša za svinje. Ova predsmeša se koristi za pravljnje potpunih smeša za tov svinja od 25 do 120 kg po zadatim recepturama.