PRO-STIMULUS

Predstarter za prihranu prasadi na sisi od 5 dana

Potpuna smeša sa prihranu prasada na sisi.

Ova smeša se koristi za prihranu prasadi na sisi od 5-10 dana starosti. Može se davati u suvom i tečnom obliku. U suvom obliku se daje po volji u više manjih obroka zavisno od uzrasta.