P-S

Dopunska smeša za tov pilića

Kategorije: ,

Dopunska smeša za tov pilića

Uputstvo za upotrebu: Ova smeša se koristi kao dopuna osnovin energetskim hranivima (žitaricama) za ishranu tovnih i priplodnih pilića. Za spremanje potpune smeše mogu se koristiti sledeći odnosi.