HKD

Za krmače u periodu dojenja prasadi i neraste

Kategorije: , ,

Potpuna smeša za krmače dojare i nerastove.

Ova smeša se koristi za ishranu krmača u laktaciji i priplodnih nerastova.

Krmačam dojarama se daje po volji a nerastima obročno od 2,5 do 3kg dnevno, zavisno od kondicije životinje, uz obavezno obezbeđenje dovoljno sveže i čiste vode za piće.