HĆT-IV

Za ishranu ćurića u porastu i tovu IV, preko 12 nedelja do kraja tova

Kategorije: ,

Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu IV – Peletirano

Uputstvo za upotrebu: Ova smeša se koristi za ishranu ćuraka u porastu i tovu u periodu od 13. nedelje do kraja tova. Smeša se daje po volji , uz obavezno obezbeđivanje dovoljno čiste i sveže vode za piće.