BEEF GROWER 17%

Potpuna smeša za junad (120 – 350 kg)

Potpuna smeša za tov junadi tovnih rasa, od 150 do 300kg

Uputstvo za upotrebu: Ova smeša se koristi za ishranu junadi u tovu od 150 -300kg telesne težine. Ova smeša se daje po volji ili obročno (oko 2-6kg po grlu/dan) zavisno od telesne mase uz obavezno obezbeđenje dovoljno čiste i sveže vode za piće.