U 2021. godini subvencije od 15.000 dinara biće dodeljene za sledeće rase svinja:

 • mangulica
 • moravka
 • resavka
 • veliki jorkšir
 • landras
 • durok
 • pietren
 • hempšir
 • sintetičke linije i melezi navedenih rasa
 • lemeniti genotipovi – hibridi

 

U 2021. godini subvencije od 7.000 dinara biće dodeljene za sledeće rase koza:

 • balkanska koza
 • srpska bela koza (domaća bela koza)
 • francuska alpska koza – alpina
 • sanska koza
 • nemačka šarena plemenita ili srnasta koza
 • burska (boer) koza