Prateće oboljenje koštičavog voća je sušenje cvetova i grančica, čiji su prouzrokovači patogene gljive iz roda Monilia spp. (Monilia laxa, Monilia fructigena i Monilia fructicola).
Kako se trenutno višnja nalazi u fazi punog cvetanja sa otvorenih između 70 i 80% cvetova, neophodno ju je zaštititi od bolesti.
Tretman se može obaviti preparatima: 
Mirage, Bumper-P, Neon, Chors, Signum,…
Kako u poslednje vreme imamo povećan obim padavina neophodno je obratiti pažnju na pravilnu upotrebu preparata, kao i vreme primene.
Momenat u kome se voće tretira jedan je od naj bitnijih faktora pravilne zaštite.