Suzbijanje korova u kukuruzu je veoma važno uraditi na vreme.

Preparata ima dosta, a njihovo vreme primene je različito – od primene posle setve, a pre nicanja kukuruza do čak 8. lista kukuruza.
Ono što je najvažnije prilikom izbora preparata jeste vrsta korova kao i uzrast korova u kukuruzu. Svako kašnjenje predstavlja veliki rizik i moguće smanjenje prinosa.

Za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova, najefikasnija je a ujedno i najekonomičnija kombinacija primena :
Nikosulfuron (Talisman, Atos, Nikon, nicostock) 1L.
+
Rimsulfuron (Sorgum) 30g.
+
Dikamba (Plamen, Basico, Inferno, coloseum) 0,5 do 0,7L.
Ovu kombinaciju treba obaviti do 2 do 5, eventualno 6 listova kukuruza.
————————————————————————————————-
Ako se pak sa tretmanom zakasni i kukuruz preraste fazu od 2 do 6 listova.
Može se primeniti tretman :
Nikosulfuron ( Talisman, Atos, Nikon, Nicostock ) 1,25 L.
+
Mezotrion ( Skaut, Intermezzo) 250ml.
Tretman treba obaviti do 8 listova kukuruza.
———————————————————-
Cornisto pro 1,5 L.
Takođe ga treba obaviti do 8 listova kukuruza.