Prvo prskanje soje radi se kada ambrozija i pepeljuga imaju između dva i tri santimetra. Ovo je jedan od važnijih trikova u zaštiti soje. Ne sme se dugo čekati. Najčešća greška je čekanje da niknu svi korovi ili čekanje da baš svaka biljka soje potpuno razvije prvu trolisku.

Soja je otpornija prema herbicidima kad je MANJA nego kada je velika.

Prskanje soje uglavnom zavisi od tipa korova koji želimo suzbiti.

Najpoželjnije je odraditi tretman kompletnnim reparatom kao što je: (Ritmix plus, Albion)

U split aplikaciji :

Dva puta po 0,9L. Uz dodatak okvašivača.

Ili jednokratno

Galben 1,5L. + Okvir 8G.+ Okvašivač.

Ili

Kvazar, Vitoriomox 1-1,2L.+ Okvir 8G. + Okvašivač.

 

Suzbijanje širokolisnih korova treba obaviti najkasnije do treće troliske soje.

”“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

Suzbijanje uskolisnih korova možemo obaviti u ranijim fazama razvoja soje pa sve do pred cvetanje.

Preparati:

(Spektrum, flupisor, Fusifor) 1-1,2L.

Ili

Rafal 1,5-2L.

Preparati za uskolisne i širokolisne korove se ne mešaju.