Krečenje usporava kretanje sokova u voćkama i odlaže početak vegetacije, što pomaže u izbegavanju ranih prolećnih mrazeva. Takođe pokriva oštećene delove stabla, a ujedno štiti i od insekata koji bi mogli naneti štete.

Recept:

  • 5 kg negašenog kreča
  • 500 g soli
  • 250 g sumpora na
  • 25 litara vode okvirno za mazanje četkom ili 100 litara za prskanje atomizerom/prskalicom