Promena boje ploda šljive

Šljiva je voće koje nije komplikovano za zaštitu, ali je osetljivije od trešanja i kajsija prvenstveno zbog dugog perioda zrenja odnosno kasnije berbe.

Najveći problem sa šljivom su insekti koji se ubušavaju i izazivaju opadanje i crvljivost plodova, pa tek onda i bolesti lista kao i truljenje plodova na koje su osetljive.

S obzirom da su neke ranije sorte šljive već u fazi menjanja boje ploda, a neke tek treba da dođu u tu fazu neophodno je voditi računa o pravom momentu primene pesticida.

Toplo vreme i obilne padavine dodatno utiču na povećanje zaraze. Prskanje od truleži u promeni boje ploda je i najbitnije.

Preporuka:
Sekvenca + Signum + tonus + Slavol VVL.

Ukoliko se kišni periodi nastave poželjno je dodati i bio preparat na bazi bakterija ERWIX, koji u velikoj meri sprečava pojavu truleži i podstiče otpornost biljaka i utiče na kvalitet ploda.

Za dodatna upustva i sugestije možete kontaktirati našu stručnu službu.

Zeljić Radosav – Laki – Inž. zaštite bilja
Tel: 063 85 60 690
Email: r.zeljic@mlinkovacevic.rs

Više informacija

OTKUP RODA 2021

‼️ PŠENICA – JEČAM – ULJANA REPICA ‼️
‼️ OTKUP RODA 2021 ‼️
Poštovanje prema našim dobavljačima najbolje pokazujemo poštujući vrednost njihove robe.
– Za svoj proizvod kod nas dobijaju najbolju cenu, uvek mogu da računaju na siguran transport robe, brz istovar, tačnu analizu, ali i domaćinsku atmosferu kakvu zaslužuju.
– Koliko jedni drugima vredimo najbolje govori podatak da među partnerima sa polja imamo porodice sa kojima sarađujemo decenijama.
💯 – 100% najbolja analiza
⚡️ – brz istovar
💰 – Isplata odmah
🚛 – mogućnost transporta
🤝 – mogućnost kompezacije
❤️ – domaćinska atmosfera
KOMERCIJALNA SLUŽBA
🔹 Srdanović Saša 🔹
📞 Tel: 062 224 679
📧 s.srdanovic@mlinkovacevic.rs
🔹 Đurković Milan 🔹
📞 Tel: 062 80 11 926
📧 m.djurkovic@mlinkovacevic.rs
OTKUPNA MESTA
➡️ LIPOLIST
Adresa: Knjaza Miloša 10, 15305 Lipolist
Telefon: 015 / 274 656
Mobilni telefon: 069 264 84 88
.
➡️ RIBARI
Adresa: Maršala Tita 1, 15310, Ribari
Telefon: 063 / 104 25 55
.
➡️ ŠTITAR
Adresa: Braće Trifunović bb, 15354, Štitar
Telefon: 063 / 541 201
.
➡️ PETLOVAČA
Adresa: Proleterska bb, Petlovača
Telefon: 062 / 80 11 927
.
➡️ TRBUŠAC
Adresa: Trbušac bb, 15213, Trbušac
Telefon: 061 / 28 04 250
Više informacija

Zaštita višnje

Bliži se branje višnje,
Višnja će u našim krajevima stići za 20-ak dana.
Zbog toga je neophodno odraditi pravilnu zaštitu kako lista tako i ploda.
S obzirom da su ove godine zabranili primenu pojedinih fungicida i insekticida, treba pažljivo odabrati tretman prskanja višnje.

Preporuka za tretman od bolesti lista, truleži ploda i Trešnjine muve :

Metod 0.3% ili captan 0,2%
+
Akord 0,075%
+
Tonus 0,05% ili polux 0,07%.

Izbegavati mešanje prehrane u ovoj kombinaciji zbog agresivnosti captana, metoda.

Za dodatna upustva i sugestije možete kontaktirati našu stručnu službu.

Zeljić Radosav – Laki – Inž. zaštite bilja
Tel: 063 85 60 690
Email: r.zeljic@mlinkovacevic.rs

Više informacija

Grinja na soji

Ukoliko ovako topli vremenski uslovi duže potraju, može se očekivati masovnija pojava grinja na soji, što može uzrokovati značajne štete, a prinosi mogu biti umanjeni za oko 30%.

Prvo naseljavanje i kolonije štetočina uočavaju se u ivičnom pojasu parcela. Najčešće se nalaze na naličju listova, gde se hrane sisanjem biljnih sokova.
Jako napadnuto lišće menja boju, postepeno žuti i suši se. Jače napadnute biljke zaostaju u porastu, imaju manji broj mahuna, sitnija zrna i brže sazrevaju.

Ukoliko se utvrdi prisustvo grinja, preporučuje se hemijsko suzbijanje. Preventivno suzbijanje grinja neće dati nikakav efekat.

Preporuka : tretman obaviti sa preparatima na bazi (abamectina) abastate,Amon,…
U dozi od 0,5-0,6L/ha. + Okvašivač.
Uz utrošak veće količine vode od 500-600L/ha.
Tretman ponoviti za 7 dana, kako bi se suzbile sve faze razvoja grinje.

Za dodatna upustva i sugestije možete kontaktirati našu stručnu službu.

Zeljić Radosav – Laki – Inž. zaštite bilja
Tel: 063 85 60 690
Email: r.zeljic@mlinkovacevic.rs

Više informacija

Sa mobilnog telefona anonimno prijavite uzurpaciju poljoprivrednog zemljišta

Od ponedeljka, 18. maja 2021. godine, na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostupni su elektronski formulari za prijavu nezakonitosti na poljoprivrednom zemljištu.

Na ovaj način Uprava je omogućila svim građanima da vrlo jednostavno i potpuno anonimno, digitalnim putem, prijave divlje deponije na privatnom i državnom poljoprivrednom zemljištu, kao i uzurpaciju, odnosno korišćenje bez pravnog osnova državnog poljoprivrednog zemljišta.

Odlaganje otpada, ispuštanje opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu, Zakonom je strogo zabranjeno. Lice koje nezakonito ispušta i odlaže opasne i štetne materije na poljoprivrednom zemljištu ili odlaže otpad na mestima koja nisu određena za tu namenu, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 25.000 (fizička lica) do 1.000.000 dinara (pravna lica).

Uzurpacija državnog poljoprivrednog zemljišta je isto tako zabranjena Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Svi zainteresovani građani mogu, prethodno, na već postojećim digitalnim servisima Uprave, da utvrde status  državnog poljoprivrednog zemljišta prikazanog na satelitskim podlogama, gde su već dostupne informacije o tome da li je određeno zemljište pod ugovorom o zakupu, odnosno korišćenju.

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini  nije dozvoljeno koristiti bez odgovarajućeg pravnog osnova. Prema odredbama ovog Zakona, ukoliko pravno ili fizičko lice bespravno koristi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, dužno je da za korišćenje tog zemljišta plati trostruki iznos najviše prosečne postignute cene po hektaru na području okruga na kojem se nalazi poljoprivredno zemljište koje se koristi bez pravnog osnova. Ako lice ne izvrši obavezu plaćanja, jedinica lokalne samouprave dužna je da skine usev na osnovu akta svog nadležnog organa.

Navedene nezakonite radnje na poljoprivrednom zemljištu se sada mogu prijaviti putem elektronskog formulara koji se nalazi na sajtu Uprave. Formulari se mogu popunjavati sa bilo kog računara, a naročito su prilagođeni za korišćenje putem mobilnog telefona i omogućavaju da podnosilac prijave jednim klikom automatski unese geolokaciju, odnosno koordinate sa lica mesta, sa mogućnopšću prilaganja fotografija, kao i komentara o eventualnom poznatom počiniocu prekršaja ukoliko je poznat (opciono).

Nakon primljenih elektronskih prijava Uprava će bez odlaganja preduzeti sve zakonom utvrđene mere, uključujući slanje republičkih poljoprivrednih inspektora na lice mesta.

Uprava za poljoprivredno zemljište poziva sve savesne građane koji imaju saznanja o uzurpaciji državnog poljoprivrednog zemljišta ili postojanju divljih deponija na poljoprivrednom zemljištu da iste prijave i daju doprinos u borbi protiv nezakonitog korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Link za prijavu uzurpacije državnog poljoprivrednog zemljišta

Link za prijavu deponija na poljoprivrednom zemljištu

IZVOR: https://agrosmart.net/ . Vest preuzeta u celosti.

Više informacija

PRSKANJE SOJE

Prvo prskanje soje radi se kada ambrozija i pepeljuga imaju između dva i tri santimetra. Ovo je jedan od važnijih trikova u zaštiti soje. Ne sme se dugo čekati. Najčešća greška je čekanje da niknu svi korovi ili čekanje da baš svaka biljka soje potpuno razvije prvu trolisku.

Soja je otpornija prema herbicidima kad je MANJA nego kada je velika.

Prskanje soje uglavnom zavisi od tipa korova koji želimo suzbiti.

Najpoželjnije je odraditi tretman kompletnnim reparatom kao što je: (Ritmix plus, Albion)

U split aplikaciji :

Dva puta po 0,9L. Uz dodatak okvašivača.

Ili jednokratno

Galben 1,5L. + Okvir 8G.+ Okvašivač.

Ili

Kvazar, Vitoriomox 1-1,2L.+ Okvir 8G. + Okvašivač.

 

Suzbijanje širokolisnih korova treba obaviti najkasnije do treće troliske soje.

”“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

Suzbijanje uskolisnih korova možemo obaviti u ranijim fazama razvoja soje pa sve do pred cvetanje.

Preparati:

(Spektrum, flupisor, Fusifor) 1-1,2L.

Ili

Rafal 1,5-2L.

Preparati za uskolisne i širokolisne korove se ne mešaju.

Više informacija

Prskanje suncokreta

Proizvodnja suncokreta može biti ugrožena raznim faktorima, i to u svim fazama razvoja biljke. Jedan od veoma bitnih uzroka smanjenja prinosa jeste pojava korovskih biljaka u usevu suncokreta koji troše vodu i hranljive materije.

Da bi imali što veće prinose neophodno je prskanje obaviti u pravo vreme.

Takođe je potrebno pogledati da li je hibrid suncokreta registrovan za :

  • Tribenuron metil, ili imazamox, ili pak nije registrovan ni za jednu aktivnu materiju za suzbijanje širokolisnih korova.

Prskanje od širokolisnih korova treba obaviti do 3 para listova suncokreta.

Ttibenuron metil

(Detektor) 30g.+ 200 ml okvašivača.

ili

Imazamox (kvazar) 1L

——————————————————————————————–

Sa suzbijanjem uskolisnih korova ne treba žuriti.

Ono se moze obaviti i kada suncokret preraste 3 para listova.

Preparati (spektrum, flupisor) 1,2L.  Ili rafal 1,5L.

Preparati za uskolisne i širokolisne korove nesmeju se mešati.

Za uspešno suzbijanje korova potrebno je pogoditi dva faktora – vreme i herbicid.

Više informacija

Suzbijanje korova u kukuruzu

Suzbijanje korova u kukuruzu je veoma važno uraditi na vreme.

Preparata ima dosta, a njihovo vreme primene je različito – od primene posle setve, a pre nicanja kukuruza do čak 8. lista kukuruza.
Ono što je najvažnije prilikom izbora preparata jeste vrsta korova kao i uzrast korova u kukuruzu. Svako kašnjenje predstavlja veliki rizik i moguće smanjenje prinosa.

Za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova, najefikasnija je a ujedno i najekonomičnija kombinacija primena :
Nikosulfuron (Talisman, Atos, Nikon, nicostock) 1L.
+
Rimsulfuron (Sorgum) 30g.
+
Dikamba (Plamen, Basico, Inferno, coloseum) 0,5 do 0,7L.
Ovu kombinaciju treba obaviti do 2 do 5, eventualno 6 listova kukuruza.
————————————————————————————————-
Ako se pak sa tretmanom zakasni i kukuruz preraste fazu od 2 do 6 listova.
Može se primeniti tretman :
Nikosulfuron ( Talisman, Atos, Nikon, Nicostock ) 1,25 L.
+
Mezotrion ( Skaut, Intermezzo) 250ml.
Tretman treba obaviti do 8 listova kukuruza.
———————————————————-
Cornisto pro 1,5 L.
Takođe ga treba obaviti do 8 listova kukuruza.

Više informacija

Javni poziv – bespovratna sredstva

Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini.

Rok za podošenje prijave je od 5. maja do 4. juna 2021. godine.

Za sprovođenje ovog Javnog poziva, opredeljena su sredstva u iznosu od 700.000.000,00 dinara.

Na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede možete preuzeti Javni poziv u kojem se nalaze sve informacije.

Link: http://www.minpolj.gov.rs/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-utvrdjivanje-prava-na-koriscenje-bespovratnih-sredstava-u-okviru-projekta-za-konkurentnu-poljoprivredu-u-2021-godini/?script=lat

Više informacija

Zaštita koštičavih voćnih vrsta

Prateće oboljenje koštičavog voća je sušenje cvetova i grančica, čiji su prouzrokovači patogene gljive iz roda Monilia spp. (Monilia laxa, Monilia fructigena i Monilia fructicola).
Kako se trenutno višnja nalazi u fazi punog cvetanja sa otvorenih između 70 i 80% cvetova, neophodno ju je zaštititi od bolesti.
Tretman se može obaviti preparatima: 
Mirage, Bumper-P, Neon, Chors, Signum,…
Kako u poslednje vreme imamo povećan obim padavina neophodno je obratiti pažnju na pravilnu upotrebu preparata, kao i vreme primene.
Momenat u kome se voće tretira jedan je od naj bitnijih faktora pravilne zaštite.
Više informacija