PROFESIONAL EXCELLENT 18%

Potpuna smeša za krave muzare

Potpuna smeša za krave muzare , od 0-80 dana po telenju.

Uputstvo za upotrebu:  Ova smeša se koristi za ishranu krava muzara sa proizvodnjom u periodu razdojavanja, od 0-80 dana posle telenja. Smeša se daje obročno kao deo PMR ili TMR, zavisno od količine mleka, uz obavezan kabasti deo obroka i obezbeđenje dovoljno čiste i sveže vode za piće.