PRELACTO 22%

Potpuna smeša za krave muzare

Potpuna smeša za krave muzare, u periodu zasušenja.

Uputstvo za upotrebu: Ova smeša se koristi za ishranu zasušenih krava muzara u fazi treanzicije, od 21 – 14 dana pre telenja. Smeša se daje obročno, 2-4kg po grlu na dan, uz obavezan kabasti deo obroka i obezbeđenje dovoljno čiste i sveže vode za piće.