J 3%

Premiks za junad

Kategorije: ,

Vitaminsko mineralna predsmeša za junad.

Uputstvo za upotrebu: Ova predsmeša se koristi za spravljenje popunih smeša za junad, po predloženim recepturama.