FORTE GREEN 21%

Potpuna smeša za krave muzare

Potpuna smeša za krave muzare, preko 30l na dan

Uputstvo za upotrebu: Ova smeša se koristi za ishranu krava muzara sa proizvodnjom preko 30l mleka dnevno. Smeša se daje obročno, zavisno od količine mleka, uz obavezan kabasti deo obroka i obezbeđenje dovoljno čiste i sveže vode za piće.