P 10 % START

Za prasad do 25kg težine

Kategorije: ,

Proteinsko, vitaminska, mineralna predsmeša za prasad.

Upustvo za upotrebu: predsmeša P10% start se koristi kao dopuna osnovnim energetskim i proteinskim hranivima, za ishranu prasadi do 3 nedelje po zalučenju.