KN-II

Za ishanu nosilja jaja za konzum II, preko 52 nedelje

Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum II

Uputstvo za upotrebu: Ova smeša se koristi za ishranu koka nosilja jaja za konzum u eksploataciji od 52 nedelje do kraja eksploatacije. Smeša se daje po volji uz obavezno obezbeđivanje dovoljno čiste i sveže vode za piće.