Subvencije će biti automatski isplaćene na račun poljoprivrednika, bez zahteva

Svim poljoprivrednicima koji su prethodne godine dobili osnovne podsticaje po hektaru, u 2021. godini biće automatski isplaćen novac na račun, bez podnošenja zahteva i to već od 10.03.2021, saopštavaju iz Ministarstva poljoprivrede.

Samo za tu meru podrške, Ministarstvo poljoprivrede je obezbedilo gotovo 7,5 milijardi dinara.

Imajući u vidu da je cena nafte snižena, privremena mera pomoći države po hektaru koja se sprovodila dve godine se stavlja van snage. Nadležne institucije će pratiti kretanja cene nafte na tržištu i u slučaju naglog rasta, ponovo reagovati.

Novi korisnici subvencija, koji u 2020. godini nisu ostvarili pravo na osnovne podsticaje, a upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) pre 30.09.2020, dovoljno je da za dobijanje pomenute subvencije pošalju sledeće podatke: ime i prezime, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) i JMBG na mejl podsticaji.pohektaru@minpolj.gov.rs.

Rok za slanje je od 1. marta do 30. aprila.

Izvor: https://agrosmart.net/

Više informacija

Prskanje bakrom – preporuka

Već krajem februara ili početkom marta kada su dnevne temperature između 5⁰-7⁰C vezane u 2-3 dana potrebno je uraditi prskanje bakarnim preparatima, kako bi sprečili kretanje infekcija koje prezimljavaju u vočnjacima i vinogradima.

Preparati:

 • Plavo ulje ili crveno ulje 2-3% ili
 • Bakarni oksihlorid, Cuproxat, Cuprozin, Nordox…

  Bakar pomešati sa preparatima  na bazi mineralnog ulja (Galamin, Letol…) 2-3%.

  Poželjno je dodati i preparat na bazi cipermetrina (Cipkord).

  NAPOMENA: Kako svi preparati ne sadrže u svom sastavu istu količinu bakra, veoma je bitno da se pridržavamo propisane koncentracije ili se posavetujemo sa stručnim licem…

  Za dodatna upustva i sugestije možete kontaktirati našu stručnu službu.

  Zeljić Radosav – Laki – Inž. zaštite bilja
  Tel: 063 85 60 690
  Email: r.zeljic@mlinkovacevic.rs

  Više informacija

  Azotno (N) đubrenje ozime pšenice i ječma – preporuka

  Azot je strukturalni element koji učestvuje u izgradnji proteina i neophodan je za rast biljaka. Biljke ga usvajaju u nitratnoj (NO3-) i amonijačnoj formi (NH4+).

  Azot deluje i na broj klasova po jedinici površine zemljišta, broj zrna u klasu i težinu zrna.

  S obzirom na izuzetno blagu zimu vegetacija je krenula nešto ranije.
  Preporuka: za maksimalan prinos primeniti azotno đubrenje u 3 faze:
  1) polovinom februara primena đubriva Urea 100 kg/ha.
  2) nakon 15 dana nađubriti sa 200 kg Kan-a/ha. 
  3) a zatim krajem marta, početkom aprila prihraniti sa još 75 do 100 kg Kan-a.
  U slučaju veće kiselosti zemljišta (niže PH vrednosti), ne primenjivati đubrivo Ureu, već uvećati primenu Kan-a.

  Za dodatna upustva i sugestije možete kontaktirati našu stručnu službu.

  Zeljić Radosav – Laki – Inž. zaštite bilja
  Tel: 063 85 60 690
  Email: r.zeljic@mlinkovacevic.rs

  #mlinkovacevic

  Više informacija

  Prskanje lešnika – preporuka

  U narednih 10-15 dana dok je još uvek faza cvetanja poželjno bi bilo odraditi fungicidni tretman protiv Monilie, preparatima na bazi Ciprodinil-a (Chorus,Neon,Ciprodex…).

  Nakon toga u fazi precvetavanja izvršiti tretman preparatima na bazi Bakra Cu.( Bakarni oxihlorid, Cuprozin, Nordox, Cuproxat…).
  Više informacija

  Subvencije za svinje i koze u 2021. godini

  U 2021. godini subvencije od 15.000 dinara biće dodeljene za sledeće rase svinja:

  • mangulica
  • moravka
  • resavka
  • veliki jorkšir
  • landras
  • durok
  • pietren
  • hempšir
  • sintetičke linije i melezi navedenih rasa
  • lemeniti genotipovi – hibridi

   

  U 2021. godini subvencije od 7.000 dinara biće dodeljene za sledeće rase koza:

  • balkanska koza
  • srpska bela koza (domaća bela koza)
  • francuska alpska koza – alpina
  • sanska koza
  • nemačka šarena plemenita ili srnasta koza
  • burska (boer) koza

   

  Više informacija

  Subvencije za ovce u 2021. godini

  U 2021. Subvencije od 7000 dinara biće dodeljene za sledeće rase i sojeve ovaca:

  • Vlašićka pramenka
  • Bergamo
  • Virtemberg
  • Il de frans
  • Domaći merino
  • Safolk
  • Teksel
  • Šarole
  • Nemački mesnati merino
  • Britanska mlečna ovca
  • Romanovska
  • Cigaja
  • Čokanjska cigaja
  • Vitoroga žuja
  • Pirotska oplemenjena ovca
  • Mis ovca
  • Pirotska pramenka
  • Karakačanska pramenka
  • Krivovirska pramenka
  • Bardoka
  • Sjenička pramenka
  • Svrljiška pramenka
  • Lipska pramenka

  Izvor: instagram stranica MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE.

  Više informacija

  Srećna Nova godina!

  Dragi prijatelji,
  .
  Još jedna uspešna godina je iza nas. Sada želimo da usmerimo energiju na ono što se nalazi ispred. Želimo vam godinu punu zdravlja, ljubavi i uspeha. Želimo vam da, putem druženja i saradnje, stvorite divne uspomene za budućnost. Želimo vam samo najbolje u 2021-oj!
  .
  Vaš Mlin Kovačević

  Više informacija