Sa mobilnog telefona anonimno prijavite uzurpaciju poljoprivrednog zemljišta

Od ponedeljka, 18. maja 2021. godine, na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostupni su elektronski formulari za prijavu nezakonitosti na poljoprivrednom zemljištu.

Na ovaj način Uprava je omogućila svim građanima da vrlo jednostavno i potpuno anonimno, digitalnim putem, prijave divlje deponije na privatnom i državnom poljoprivrednom zemljištu, kao i uzurpaciju, odnosno korišćenje bez pravnog osnova državnog poljoprivrednog zemljišta.

Odlaganje otpada, ispuštanje opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu, Zakonom je strogo zabranjeno. Lice koje nezakonito ispušta i odlaže opasne i štetne materije na poljoprivrednom zemljištu ili odlaže otpad na mestima koja nisu određena za tu namenu, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 25.000 (fizička lica) do 1.000.000 dinara (pravna lica).

Uzurpacija državnog poljoprivrednog zemljišta je isto tako zabranjena Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Svi zainteresovani građani mogu, prethodno, na već postojećim digitalnim servisima Uprave, da utvrde status  državnog poljoprivrednog zemljišta prikazanog na satelitskim podlogama, gde su već dostupne informacije o tome da li je određeno zemljište pod ugovorom o zakupu, odnosno korišćenju.

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini  nije dozvoljeno koristiti bez odgovarajućeg pravnog osnova. Prema odredbama ovog Zakona, ukoliko pravno ili fizičko lice bespravno koristi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, dužno je da za korišćenje tog zemljišta plati trostruki iznos najviše prosečne postignute cene po hektaru na području okruga na kojem se nalazi poljoprivredno zemljište koje se koristi bez pravnog osnova. Ako lice ne izvrši obavezu plaćanja, jedinica lokalne samouprave dužna je da skine usev na osnovu akta svog nadležnog organa.

Navedene nezakonite radnje na poljoprivrednom zemljištu se sada mogu prijaviti putem elektronskog formulara koji se nalazi na sajtu Uprave. Formulari se mogu popunjavati sa bilo kog računara, a naročito su prilagođeni za korišćenje putem mobilnog telefona i omogućavaju da podnosilac prijave jednim klikom automatski unese geolokaciju, odnosno koordinate sa lica mesta, sa mogućnopšću prilaganja fotografija, kao i komentara o eventualnom poznatom počiniocu prekršaja ukoliko je poznat (opciono).

Nakon primljenih elektronskih prijava Uprava će bez odlaganja preduzeti sve zakonom utvrđene mere, uključujući slanje republičkih poljoprivrednih inspektora na lice mesta.

Uprava za poljoprivredno zemljište poziva sve savesne građane koji imaju saznanja o uzurpaciji državnog poljoprivrednog zemljišta ili postojanju divljih deponija na poljoprivrednom zemljištu da iste prijave i daju doprinos u borbi protiv nezakonitog korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Link za prijavu uzurpacije državnog poljoprivrednog zemljišta

Link za prijavu deponija na poljoprivrednom zemljištu

IZVOR: https://agrosmart.net/ . Vest preuzeta u celosti.

Više informacija

PRSKANJE SOJE

Prvo prskanje soje radi se kada ambrozija i pepeljuga imaju između dva i tri santimetra. Ovo je jedan od važnijih trikova u zaštiti soje. Ne sme se dugo čekati. Najčešća greška je čekanje da niknu svi korovi ili čekanje da baš svaka biljka soje potpuno razvije prvu trolisku.

Soja je otpornija prema herbicidima kad je MANJA nego kada je velika.

Prskanje soje uglavnom zavisi od tipa korova koji želimo suzbiti.

Najpoželjnije je odraditi tretman kompletnnim reparatom kao što je: (Ritmix plus, Albion)

U split aplikaciji :

Dva puta po 0,9L. Uz dodatak okvašivača.

Ili jednokratno

Galben 1,5L. + Okvir 8G.+ Okvašivač.

Ili

Kvazar, Vitoriomox 1-1,2L.+ Okvir 8G. + Okvašivač.

 

Suzbijanje širokolisnih korova treba obaviti najkasnije do treće troliske soje.

”“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

Suzbijanje uskolisnih korova možemo obaviti u ranijim fazama razvoja soje pa sve do pred cvetanje.

Preparati:

(Spektrum, flupisor, Fusifor) 1-1,2L.

Ili

Rafal 1,5-2L.

Preparati za uskolisne i širokolisne korove se ne mešaju.

Više informacija

Prskanje suncokreta

Proizvodnja suncokreta može biti ugrožena raznim faktorima, i to u svim fazama razvoja biljke. Jedan od veoma bitnih uzroka smanjenja prinosa jeste pojava korovskih biljaka u usevu suncokreta koji troše vodu i hranljive materije.

Da bi imali što veće prinose neophodno je prskanje obaviti u pravo vreme.

Takođe je potrebno pogledati da li je hibrid suncokreta registrovan za :

  • Tribenuron metil, ili imazamox, ili pak nije registrovan ni za jednu aktivnu materiju za suzbijanje širokolisnih korova.

Prskanje od širokolisnih korova treba obaviti do 3 para listova suncokreta.

Ttibenuron metil

(Detektor) 30g.+ 200 ml okvašivača.

ili

Imazamox (kvazar) 1L

——————————————————————————————–

Sa suzbijanjem uskolisnih korova ne treba žuriti.

Ono se moze obaviti i kada suncokret preraste 3 para listova.

Preparati (spektrum, flupisor) 1,2L.  Ili rafal 1,5L.

Preparati za uskolisne i širokolisne korove nesmeju se mešati.

Za uspešno suzbijanje korova potrebno je pogoditi dva faktora – vreme i herbicid.

Više informacija

Suzbijanje korova u kukuruzu

Suzbijanje korova u kukuruzu je veoma važno uraditi na vreme.

Preparata ima dosta, a njihovo vreme primene je različito – od primene posle setve, a pre nicanja kukuruza do čak 8. lista kukuruza.
Ono što je najvažnije prilikom izbora preparata jeste vrsta korova kao i uzrast korova u kukuruzu. Svako kašnjenje predstavlja veliki rizik i moguće smanjenje prinosa.

Za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova, najefikasnija je a ujedno i najekonomičnija kombinacija primena :
Nikosulfuron (Talisman, Atos, Nikon, nicostock) 1L.
+
Rimsulfuron (Sorgum) 30g.
+
Dikamba (Plamen, Basico, Inferno, coloseum) 0,5 do 0,7L.
Ovu kombinaciju treba obaviti do 2 do 5, eventualno 6 listova kukuruza.
————————————————————————————————-
Ako se pak sa tretmanom zakasni i kukuruz preraste fazu od 2 do 6 listova.
Može se primeniti tretman :
Nikosulfuron ( Talisman, Atos, Nikon, Nicostock ) 1,25 L.
+
Mezotrion ( Skaut, Intermezzo) 250ml.
Tretman treba obaviti do 8 listova kukuruza.
———————————————————-
Cornisto pro 1,5 L.
Takođe ga treba obaviti do 8 listova kukuruza.

Više informacija

Javni poziv – bespovratna sredstva

Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini.

Rok za podošenje prijave je od 5. maja do 4. juna 2021. godine.

Za sprovođenje ovog Javnog poziva, opredeljena su sredstva u iznosu od 700.000.000,00 dinara.

Na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede možete preuzeti Javni poziv u kojem se nalaze sve informacije.

Link: http://www.minpolj.gov.rs/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-utvrdjivanje-prava-na-koriscenje-bespovratnih-sredstava-u-okviru-projekta-za-konkurentnu-poljoprivredu-u-2021-godini/?script=lat

Više informacija

Zaštita koštičavih voćnih vrsta

Prateće oboljenje koštičavog voća je sušenje cvetova i grančica, čiji su prouzrokovači patogene gljive iz roda Monilia spp. (Monilia laxa, Monilia fructigena i Monilia fructicola).
Kako se trenutno višnja nalazi u fazi punog cvetanja sa otvorenih između 70 i 80% cvetova, neophodno ju je zaštititi od bolesti.
Tretman se može obaviti preparatima: 
Mirage, Bumper-P, Neon, Chors, Signum,…
Kako u poslednje vreme imamo povećan obim padavina neophodno je obratiti pažnju na pravilnu upotrebu preparata, kao i vreme primene.
Momenat u kome se voće tretira jedan je od naj bitnijih faktora pravilne zaštite.
Više informacija

Setva – proleće 2021

Nakon dužeg kišnog perioda konačno su se ostvarili uslovi za setvu ratarskih kultura: kukuruza, soje, suncokreta.
Pošto se setva obavi, neophodno je obaviti preemergens primenu preparata, radi adekvatne zaštite gajenih kultura od korovskih biljaka.

Prskanje kukuruza se može obaviti preparatima na bazi s-metalohlora u kombinaciji sa preparatima na bazi terbitilazina.

Doza po hektaru:
(vazal, basar , telus,…- 1,5l) + ( terazor, rezon, zeazin,…- 2l).
ili primena preparata ADENGO u dozi od 400ml/ha.

Tretman Soje posle setve a pre nicanja useva :
(Vazal,Basara,Telus) 1,3-1,4l + Velton 300-400 g.

Ili Preparat Finish 2 – 2,5L./ha.

Tretman Suncokreta posle setve a pre nicanja useva :
(Vazal,Basar,Telus…1l) + (Terazor,Rezon,Zeazin…1l) + Racer 1 – 2l/ha.

Za dodatna upustva i sugestije možete kontaktirati našu stručnu službu.

Zeljić Radosav – Laki – Inž. zaštite bilja
Tel: 063 85 60 690
Email: r.zeljic@mlinkovacevic.rs

Više informacija

Vreme setve: Ako je zemlja hladna tebi, biće hladna i soji

Čak i ako se poseje soja koji dan kasnije u toplije zemljište, stići će (i prestići) onu koja je posejana ranije, ali u hladnu zemlju, savet je profesora doktora Bojana Stipeševića.

Soja je biljka kojoj je za klijanje/nicanje potrebna temperatura zemljišta iznad 6-7 Celzijusa, što je najčešće u doba godine kad su temperature vazduha par dana iznad 10°C. Iako smo već u martu zabeležili natprosečne temeperature koje se nastavljaju i u aprilu, ne treba zanemariti prognozu vremena i (ne)predviđene minuse.
„Za one od nas koji ne idu sa termometrom po poljima, ‘odokativno’ pravilo jeste položiti dlan ruke na zemlju, pa ako je zemlja hladna tebi, biće i soji, odnosno kukuruzu, suncokretu i ostalim jarim usevima“, savet je ovog stručnjaka koji kaže kako ne treba „juriti“ ako je prognoza kao ovih dana, jer, čak i ako se poseje koji dan kasnije u toplije tlo, stići će (i prestići) onu koja je posejana ranije, ali u hladno.

Više i detaljnije informacije na linku: https://www.agroklub.rs/ratarstvo/vreme-setve-ako-je-zemlja-hladna-tebi-bice-hladna-i-soji/67409/

Za dodatna upustva i sugestije možete kontaktirati našu stručnu službu.

Zeljić Radosav – Laki – Inž. zaštite bilja
Tel: 063 85 60 690
Email: r.zeljic@mlinkovacevic.rs

Više informacija

SVETSKA BANKA ODOBRAVA SUBVENCIJE ZA TRAKTORE DO 80 KILOVATA

Prema najavama nadležnih institucija, uskoro bi trebalo da krene realizacija kredita Svetske banke za poljoprivredu. Ukupna vrednost planiranih subvencija je 50 miliona dolara. Zanimljivost je da će po ovom kreditnom programu moći da se podnose zahtevi za kupovinu novog traktora do 80kW.

Podnosioci mogu biti fizička lica, preduzetnici, privredna društva ili zadruge. Uslov je da podnosilac poseduje registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu.

Program Svetske banke namenjen nabavci novog traktora posebno je zanimljiv potencijalnim kandidatima koji NE ispunjavaju uslove za nabavku novog traktora preko IPARD programa u pogledu kapaciteta proizvodnje, odnosno površina koje imaju pod zasadima prema sektoru kome pripadaju. Npr. preko Svetske banke subvencije mogu da traže neke od sledećih grupa proizvođača:

SEKTOR STOČARSTVA:
– stočari, proizvođači kravljeg mleka, koji imaju do 19 mlečnih krava,
– proizvođači tovne junadi do najviše 19 goveda,
– uzgajivači koji imaju najviše 149 ovaca i koza ili do 29 krmača ili 99 tovnih svinja po turnusu

SEKTOR VOĆA I POVRĆA:
Kod povrća uslov je imaju do 0,5 hektara proizvodnje biljaka u zaštićenom prostoru ili do tri hektara na otvorenom. Mogu da konkurišu voćari sa najviše dva hektara jagodičastog voća, odnosno do pet hektara ostalog voća.

SEKTOR OSTALIH USEVA:
Kada je reč o ostalim usevima, maksimum je 50 hektara za investicije u nabavku novih mašina i opreme, a do 100 hektara za investicije u nabavku novih mašina i opreme za navodnjavanje.

Obzirom da ove godine nije predviđeno raspisivanje javnog poziva za nabavku traktora iz IPARD programa, poljoprivrednici će za nabavku traktora moći da konkurišu u okviru programa Svetske banke. Reč je o traktorima snage do 80 kilovata, a mogu ih nabavljati voćari, vinogradari, stočar i ostali.

IZVOR: https://krunet.net/svetska-banka-odobrava-subvencije-za-traktore/

Više informacija

PRSKANJE VOĆA U FAZI CVETANJA

Zbog morfološko-bioloških osobina kao i vremenskih uslova pojedine biljke su već uveliko u fazi cvetanja a nekima to tek predstoji.

Nakon zimskog mirovanja voćaka, prva faza koja je ekonomski značajna po pitanju bolesti jeste ona kada počinje cvetanje.

Zato je tada veoma važno obaviti tretiranje voćaka protiv bolesti pod imenom monilija.

Prvi tretman preporučuje se u takozvanoj fazi belih balona, odnosno kada su cvetovi nabubreli, zbog mogućeg hladnijeg vremena, tretman je poželjno odraditi preparatima koji deluju na nižim temperaturama, preparati na bazi (Ciprodinil-a): Ciprodex, Neon, Chorus…
Nekoliko dana kasnije, u zavisnosti od vremenskih uslova, potrebno je obaviti prskanje u fazi otvorenog cveta. Najbolji trenutak za to je kada su svi cvetovi otvoreni, a latice još nisu počele da opadaju.
I to (prohlorazom): Mirage.

Za dodatna upustva i sugestije možete kontaktirati našu stručnu službu.

Zeljić Radosav – Laki – Inž. zaštite bilja
Tel: 063 85 60 690
Email: r.zeljic@mlinkovacevic.rs

Više informacija