Nakon dužeg kišnog perioda konačno su se ostvarili uslovi za setvu ratarskih kultura: kukuruza, soje, suncokreta.
Pošto se setva obavi, neophodno je obaviti preemergens primenu preparata, radi adekvatne zaštite gajenih kultura od korovskih biljaka.

Prskanje kukuruza se može obaviti preparatima na bazi s-metalohlora u kombinaciji sa preparatima na bazi terbitilazina.

Doza po hektaru:
(vazal, basar , telus,…- 1,5l) + ( terazor, rezon, zeazin,…- 2l).
ili primena preparata ADENGO u dozi od 400ml/ha.

Tretman Soje posle setve a pre nicanja useva :
(Vazal,Basara,Telus) 1,3-1,4l + Velton 300-400 g.

Ili Preparat Finish 2 – 2,5L./ha.

Tretman Suncokreta posle setve a pre nicanja useva :
(Vazal,Basar,Telus…1l) + (Terazor,Rezon,Zeazin…1l) + Racer 1 – 2l/ha.

Za dodatna upustva i sugestije možete kontaktirati našu stručnu službu.

Zeljić Radosav – Laki – Inž. zaštite bilja
Tel: 063 85 60 690
Email: r.zeljic@mlinkovacevic.rs