U narednih 10-15 dana dok je još uvek faza cvetanja poželjno bi bilo odraditi fungicidni tretman protiv Monilie, preparatima na bazi Ciprodinil-a (Chorus,Neon,Ciprodex…).

Nakon toga u fazi precvetavanja izvršiti tretman preparatima na bazi Bakra Cu.( Bakarni oxihlorid, Cuprozin, Nordox, Cuproxat…).