Na području Srbije, na nižim nadmorskim visinama je kod ranog sortimenta šljive, višnje i trešnje započelo bubrenje pupoljaka, upozoravaju iz Prognozno-izveštajne službe (PIS).

Period nakon rezidbe, a pre otvranja pupoljaka je pravo vreme da se sprovede preventivni tretman sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja, kao i prezimljujućih formi štetočina.

Preporuka je da se primeni kombinacija registrovanih preparata na bazi bakra i mineralnih ulja:

Bakarni oksihlorid 50 (bakar iz bakar-oksihlorida) 0,75% ili

Cuproxat (bakar iz bakar-sulfata) 0,2-0,35% ili

Everest (bakar iz bakar-hidroksida) 0,6% + Galmin (mineralno ulje) 3-4% ili

Nitropol S (mineralno ulje) 1,3%.

U zasadima šljiva je registrovan i preparat Plavo ulje koji je već gotova kombinacija mineralnog ulja i bakra i koristi se u koncentraciji 3%.

Najavljeno zahlađenje će usporiti razvoj biljaka, ali je veoma važno napomenuti da se primena bakarnih preparata kod koštičavog voća preporučuje samo pre pucanja i otvaranja pupoljaka jer u protivnom može doći do fitotoksije na mladom biljnom tkivu.

Za dodatna upustva i sugestije možete kontaktirati našu stručnu službu.

Zeljić Radosav – Laki – Inž. zaštite bilja
Tel: 063 85 60 690
Email: r.zeljic@mlinkovacevic.rs

Izvor: agrosmart.net