Za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza od 2-og do 8-og lista:
– INTERMEZZO
– SKAUT
– MEZATRON

Za suzbijanje uskolisnih korova u usevu kukuruza od 2-og do 7-og lista:
-MENTOR
-TALISMAN